Verantwoording

© Ambassade Hotel B.V. Alle rechten voorbehouden.

De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's en andere elementen van deze website vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Verveelvuldiging en/of publicatie of het in een databank onderbrengen van het geheel of een gedeelte van deze website, zijn ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van Ambassade Hotel B.V.

Ambassade Hotel B.V. heeft het recht om informatie die deze website bevat zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Ambassade Hotel B.V. heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen, echter Ambassade Hotel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website. Dit geldt ook voor andere websites, waarnaar via een hyperlink verwezen wordt. Voor de inhoud of het bestaan van deze websites aanvaardt Ambassade Hotel B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid.

Ambassade Hotel B.V. gebruikt beeldmateriaal van ondere meer Holland.com. Zoek u meer informatie over vakantie in Amsterdam of Nederland, kijk dan op www.holland.com/de/tourist/Stadte/Amsterdam.htm


Ambassade Hotel B.V.
Herengracht 341
1016 AZ Amsterdam

Phone: + 31 20 555 0 222
Fax: + 31 20 555 0 277

info@ambassade-hotel.nl