Kunststromingen vertegenwoordigd in het Ambassade Hotel

Cobra

Honderden kunstwerken van de internationale Cobra groep hangen in de gangen, de ontbijtzaal, de kamers en op andere plekken in het hotel. De kern van de collectie is van de hand van Theo Wolvecamp: de stille kracht van Cobra.

Talloze werken van Theo Wolvecamp zijn inmiddels verzameld en deze collectie wordt nog steeds uitgebreid. Dat is bijzonder, want Wolvecamp was heel kritisch op zijn werk en vernietigde veel.

In het algemeen kan gesteld worden dat de kunstenaars van en rondom Cobra zich kort na de Tweede Wereldoorlog wilden bevrijden van het juk van de westerse kunsttraditie. Ze deden dat door weer bij het begin te beginnen. Belangrijk bronnen waren daarbij ‘kunstwerken’ van kinderen, geestesgestoorden en ‘primitieven’. Onder “primitieven” verstonden zij de etnografische kunst van Afrika en de rest van de wereld, maar ook de volkskunst van Scandinavië. Met hun “primitieve” kunst beoogden de kunstenaars van Cobra, al experimenterend, een nieuwe kunst voor Europa en de wereld te scheppen.

Lees meer over Cobra

De schilders van tachtig en de Impressionisten

Een andere groep kunstenaars die wordt verzameld zijn de schilders van tachtig waaronder de Impressionisten, met name de Amsterdamse impressionisten en hun navolgers.

Kunstenaars als George Hendrik Breitner, Isaac Israels en Willem Witsen hebben rond 1900 het straatleven van Amsterdam goed bestudeerd en vastgelegd in hun getekende en geschilderde impressies. Een aantal van deze impressies zijn nu te zien in het hotel.

Met deze verzameling brengt het Ambassade Hotel de negentiende-eeuwse Amsterdamse sfeer aan de grachten tot leven. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende typische werken van Willem Witsen te zien. Mistig,  mysterieus en verstild.

Overige stromingen

Naast deze twee stromingen bevindt zich in de collectie van het Ambassade Hotel ook nog werk van drie kunstenaars die zich op een bepaald moment bij de beweging “Vrij Beelden” hebben aangesloten. Deze groep ontstond ongeveer tegelijkertijd met Cobra, deze kunstenaars wilden ook experimenteren, maar werkten volledig abstract.Dit in tegenstelling tot het meeste werk van de Cobra kunstenaars. De kunstenaars van “Vrij Beelden” zochten de Vrijheid van het beelden aan de hand van kleuren.

Daarnaast bevinden zich in de collectie ook werken van verschillende individualisten en hedendaagse kunstenaars, die zich niet echt in bepaalde stromingen laten indelen.

To top